Konkurs “Czyste powietrze w Gminie Tomice” – wyniki

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu “Czyste powietrze w Gminie Tomice”, do którego zostało złożonych 101 prac. W dniu 7 listopada komisja konkursowa w każdej z kategorii przyznała nagrody oraz wyróżnienia. Dodatkowo najmłodsi uczestnicy konkursu w pierwszych dwóch kategoriach otrzymają upominki za udział.

 

Protokół konkursu “Czyste powietrze w Gminie Tomice”

 

Organizatorem konkursu był  Ośrodek Kultury Gminy Tomice  im. Wincentego Bałysa oraz Urząd Gminy Tomice.

Celem konkursu była:
Edukacja ekologiczna w zakresie poprawy jakości powietrza
Wskazanie powodów, dla których należy chronić powietrze
Zrozumienie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia ludzi, roślin, zwierząt
Popularyzacja wiedzy dotyczącej ochrony powietrza w najbliższym otoczeniu
Kształtowanie postaw proekologicznych za pomocą różnorodnych technik plastycznych

Prace można było składać w  kategoriach:
I-IV praca plastyczna zgodna z celami konkursu
V  hasło, slogan promujący czyste powietrze w Gminie Tomice.

* I kategoria:   przedszkole  /dzieci 2,5 do 4 lat/  złożono 11 prac
* II kategoria: przedszkole /dzieci 5 i 6 lat/ złożono 23 prace
* III kategoria:  klasy I-III  złożono 18 prac
* IV kategoria:  klasy IV-VI złożono 49 prac
* V kategoria:  klasy VII  i gimnazjum złożono 8 haseł

Na konkurs spłynęło łącznie 101 prac.

W dniu 7  listopada 2017 r. komisja konkursowa w składzie:
Mira Sabatowicz
Urszula Cimoch
Maria Paśnik

przyznała miejsca oraz wyróżnienia.

I kategoria:   przedszkole  /dzieci 2,5 do 4 lat/ 
I miejsce                Patryk Smoleń                   Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach
I miejsce                Zuzanna Witek                  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach
II miejsce               Wiktor Pająk                      Szkoła Podstawowa w Woźnikach
III miejsce              Gabriela Dubel                  Szkoła Podstawowa w Woźnikach
Wyróżnienie           Natalia Baklarz                  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach
Wyróżnienie           Filip Kościelniak                Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach

W tej kategorii jury przyznało upominki za udział w konkursie:
Woźniki: Zuzanna Ostafin
Witanowice: Milena Skrzyńska
Tomice: Miłosz Modliński, Maja Stańczyk, Michał Stańczyk, Oliwia Ćwiertnia

II kategoria: przedszkole /dzieci 5 i 6 lat/
I miejsce                Alicja Grabowska                 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach
II miejsce               Jakub Dębski                       Szkoła Podstawowa w Woźnikach
III miejsce              Szymon Pająk                      Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach
Wyróżnienie            Kacper Boba                     Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach
Wyróżnienie            Eliza Majtyka                     Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach
Wyróżnienie            Eliza Starowicz                   Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach

W tej kategorii jury przyznało upominki za udział w konkursie:
Tomice: Oskar Maślanka, Liliana Tyrybon, Maja Adamik, Igor Paździora, Karol Kwiatek, Aleksandra Węgrzyn, Kacper Rokitka, Amelia Cimoch, Oliwia Kot, Zuzanna Pytlowska, Anna Stanek, Michalina Hatala, Julia Śliwa, Lilianna Stawowy, Maja Zemanek, Julia Grochal, Amelia Wajdzik

III kategoria:  klasy I-III 
I miejsce                Natalia Putek                   Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
II miejsce               Emilia Borek                     Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
III miejsce              Jowita Góra                      Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
Wyróżnienie          Julia Pająk                        Szkoła Podstawowa w Woźnikach
Wyróżnienie          Dominik Modliński             Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach

IV kategoria:  klasy IV-VI
I miejsce                Weronika Nicieja               Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
I miejsce                Hubert Bliźnik                    Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
II miejsce               Wiktoria Kowalczyk            Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
III miejsce              Franciszek Mrowiec            Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
Wyróżnienie            Marcelina Szypuła            Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach        
Wyróżnienie            Antonina Wołek                Szkoła Podstawowa w Woźnikach
Wyróżnienie            Julia Bałys                        Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
Wyróżnienie            Karolina Putek                  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
Wyróżnienie            Kamila Byrska                   Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach

V kategoria:  klasy VII  i gimnazjum
I miejsce                Mateusz Elżbieciak            Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
II miejsce               Natalia Łopatecka              Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
III miejsce              Weronika Mikołajczyk         Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach

 

Wręczenie nagród nastąpi w dniu 18 listopada br. o godz.16:00
w Ośrodku Kultury w Tomicach
i będzie połączone ze spektaklem pn. „SmoG Wawelski”
w wykonaniu Studia Teatralnego Sztuka z Trzebini

SERDECZNIE ZAPRASZAMY