Gminny Pokaz Potraw Wielkanocnych – fotorelacja

24 marca br. w budynku OSP w Woźnikach zorganizowano Pokaz Potraw Wielkanocnych. Zgromadził on bardzo wielu mieszkańców, którzy przybyli zobaczyć i skosztować tradycyjnych potraw wielkanocnych. Na wspólnym stole Panie z sześciu Kół Gospodyń Wiejskich naszej Gminy oraz uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy zaprezentowały blisko sto niezwykłych przysmaków świątecznych.