Wyniki konkursu czytelniczego “Od deski do deski”.

Ośrodek Kultury Gminy Tomice po raz trzeci zorganizował konkurs czytelniczy „Od deski do deski”. Test wiedzy dotyczył książki „Gra” Andrzeja Maleszki. Pisało go 26 uczniów i uczennic podzielonych na dwie grupy wiekowe: klasy IV-V i VI-VII.


Poziom wiedzy uczniów był bardzo wysoki. Musieli przeczytać lekturą liczącą 400 stron, a później odpowiedzieć na 34 pytania, za które można było otrzymać maksymalnie 38 punktów. Aż 20 osób w obu grupach uzyskało wynik od 34 do 38 punktów (!). Pozostali uczestnicy również punktowali bardzo wysoko. Trzy osoby napisały ten bardzo wymagający, dotyczący drobnych wątków i szczegółów sprawdzian bezbłędnie – Jan Latocha (klasa IV) i Kamila Jarnot (klasa IV) – oboje z ZSP Tomice oraz Zofia Placek (klasa VI) z SP Woźniki.

Ze względu na bardzo duże wyzwanie dla uczniów i ich porównywalną wiedzę, wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni mini plecakami turystycznymi, a pięcioro z najlepszymi wynikami w każdej kategorii otrzyma dodatkowo nagrody książkowe i dyplomy.

Liczba uczniów reprezentujących poszczególne szkoły: ZSP Tomice – 15, SP Woźniki – 8, SP Radocza – 2, ZSP Witanowice – 1.

WYNIKI:

Kategoria: klasy IV – V

1 miejsceKamila Jarnot (klasa IV, ZSP Tomice), Jan Latocha (Klasa IV, ZSP Tomice)
2 miejsceHubert Bliźnik (klasa V, ZSP Witanowice), Jakub Węglarz (klasa IV, ZSP Tomice), Julia Mikołajczyk (klasa V, SP Woźniki)

Kategoria: klasy VI-VII

1 miejsceZofia Placek (klasa VI, SP Woźniki)
2 miejsceMaria Dziedzic (klasa VI, SP Woźniki)
3 miejsceDominik Baklarz (klasa VI, ZSP Tomice), Wiktoria Konieczny (klasa VI, SP Radocza), Karolina Gontko (klasa VII, ZSP Tomice)

Zarówno wymienione wyżej osoby jak i wszystkich uczestników biorących udział w konkursie prosimy o zgłaszanie się po odbiór nagród do Ośrodka Kultury Gminy Tomice od 16 kwietnia.