22. Festiwal Artystyczny “Talenty 2023” – lista zakwalifikowanych osób

Do dnia 28 lutego br. w Ośrodku Kultury Gminy Tomice można było zgłaszać chęć uczestnictwa uczniów szkół podstawowych w 22 Festiwalu Artystycznym „Talenty 2023”, którego organizatorem jest Wadowickie Centrum Kultury.  Do Ośrodka Kultury wpłynęło łącznie 41 zgłoszeń + 1 niezgodne z regulaminem.

W dniu 3 marca zostały przeprowadzone eliminacje gminne w kategorii sztuki plastyczne. W skład jury weszli Mira Sabatowicz, Zbigniew Ziob i Agnieszka Wielińska.
W pozostałych kategoriach wszyscy zgłoszeni uczestnicy przechodzą do etapu powiatowego.
Do etapu powiatowego zostały zakwalifikowane następujące osoby w poszczególnych kategoriach:

KATEGORIA MUZYKA   

 Grupa I /klasy I-III/                                                                                                                              

1. Mikołaj Maciejczyk

KATEGORIA LITERATURA
Grupa II /klasy IV-VI/
1. Magdalena Żak , Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach

KATEGORIA TEATR
Grupa I /klasy I-III/
1. Milena Skrzyńska, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
2. Marlena Glanowska, Szkoła Podstawowa w Woźnikach
Grupa II /klasy IV-VI/
1. Magdalena Żak , Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach

KATEGORIA WOKAL
Grupa I /klasy I-III/
1. Milena Skrzyńska, Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Grupa II /klasy IV-VI/
1. Julia Meus, Ośrodek Kultury Gminy Tomice
2. Aleksandra Żydek, Ośrodek Kultury Gminy Tomice

KATEGORIA RECYTACJA
Grupa II /klasy IV-VI/
1. Aniela Borek, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
2. Antonina Piórowska, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
3. Daria Ciapa, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
4. Emilia Głąb, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
5. Laura Lempart, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
Grupa III /klasy VII-VIII/
1. Natalia Putek, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
2. Karolina Baster, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
3. Laura Książek, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach

SZTUKI PLASTYCZNE
Grupa I /klasy I-III/
1. Marlena Glanowska , Szkoła Podstawowa w Woźnikach
2. Agnieszka Glanowska , Szkoła Podstawowa w Woźnikach
3. Zofia Kłaput , Ośrodek Kultury Gminy Tomice

Grupa II /klasy IV-VI/
1. Amelia Byrska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach
2. Paula Stańco, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach
3. Eliza Porębska, Szkoła Podstawowa w Woźnikach
Grupa III /klasy VII-VIII/
1. Tobiasz Hardek, Szkoła Podstawowa w Woźnikach
2. Martyna Zazulak, Szkoła Podstawowa w Woźnikach
3. Jagoda Dyczkowska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach

 

UWAGA! ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW OŚRODEK KULTURY ZGŁOSI POPRZEZ FORMULARZ GOOGLE DO WADOWICKIEGO CENTRUM KULTURY.  Natomiast w/w uczestnicy muszą dokonać wpłaty akredytacji w wysokości 15 zł w terminie do 13 marca 2023 r. na konto Wadowickiego Centrum Kultury lub w sekretariacie WCK. Numer konta zostanie przesłany bezpośrednio do uczestników.                                                                                                                                                      

Eliminacje powiatowe odbywać się będą w Wadowickim Centrum Kultury
w dniach: 21(taniec), 22(recytacja i teatr) i 23(muzyka i wokal) marca 2023 r.
Koncert finałowy laureatów odbędzie się 2 kwietnia 2023 r. w Wadowickim Centrum Kultury. Dokładny program przesłuchań konkursowych wraz z konsultacjami zostanie umieszczony na stronie internetowej wck.wadowice.pl