Godziny pracy bibliotek w okresie wakacyjnym

Informujemy, że w okresie wakacyjnym Biblioteka Publiczna w Tomicach będzie otwarta w godzinach 9:00-17:00. Godziny obowiązują od 27.06.2022 do 2.09.2022. Godziny pracy filii bibliotecznych w rozwinięciu.

 

Biblioteka Publiczna – Filia w Woźnikach:
Od dnia 27.06-13.07 – biblioteka czynna 2 razy w tygodniu we wtorki i czwartki
(godziny pracy pozostają bez zmian).

Od 12.08-30.08 – biblioteka czynna raz w tygodniu w poniedziałki
(godziny pracy pozostają bez zmian).

Biblioteka Publiczna – Filia w Witanowicach:
Od dnia 27.06-13.07 – biblioteka czynna 2 razy w tygodniu w poniedziałki i piątki
(godziny pracy pozostają bez zmian).

Od 12.08-30.08 – biblioteka czynna raz w tygodniu w środy
(godziny pracy pozostają bez zmian).

W pozostałą część wakacji biblioteki funkcjonują bez zmian.

Biblioteka Publiczna w Tomicach:
27.06-2.09.2022 – biblioteka czynna w godzinach 9:00-17:00