Adres

Biblioteka Publiczna w Tomicach
ul. Dworska 9
34 – 100 Tomice

Filia w Woźnikach
ul. Wspólna 5
34 – 103 Woźniki
(budynek Ochotniczej Straży Pożarnej)

Filia w Witanowicach
ul. Jana Pawła II  95
34 – 103 Witanowice