Akademia przedsiębiorczości w Gminie Tomice zakończona

Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w miesiącach marzec – październik realizował projekt pod nazwą Akademia przedsiębiorczości w Gminie Tomice – organizacja seminarium z zakresu przedsiębiorczości, warsztatów kulinarnych, ceramicznych oraz wikliniarskich jako działań wspierających przedsiębiorczość.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem operacji była promocja lokalnej przedsiębiorczości poprzez organizację poszczególnych warsztatów.

Jako pierwsze zostało zorganizowane seminarium z zakresu przedsiębiorczości, które było wprowadzeniem do pozostałych warsztatów i ich wykorzystania w przyszłości pod kątem przedsiębiorczości.

Następnie zorganizowano warsztaty ceramiczne będące okazją do propagowania aktywności twórczej i kreatywności, oraz pobudzenia wyobraźni plastycznej. Uczestnicy warsztatów nauczyli się w jaki sposób można wykorzystać glinę do celów artystycznych i jak czerpać
z tego korzyści. Zorganizowano 7 spotkań warsztatowych w których wzięło udział 15 osób.

W kolejnych miesiącach zorganizowano warsztaty wikliniarskie będące doskonałą nauką wyplatania różnych produktów z wikliny, poznawania technik wikliniarskich i odkrywania terapeutycznych właściwości koszykarstwa. Spotkania przy wiklinie były świetną zabawą oraz integracją społeczności. Uczestnicy warsztatów nauczyli się podstawowych splotów wikliniarskich. Warsztaty były prowadzone przez Pana, który na przykładzie swoich zainteresowań, pasji, dążył do bycia przedsiębiorczym. Zorganizowano 7 spotkań warsztatowych w których wzięło udział 15 osób.

Ostatnie z warsztatów jakie zorganizowano w ramach projektu to warsztaty kulinarne uczestniczki zgłębiały swoją wiedzę kulinarną, poznając, tradycyjne przepisy z terenu Doliny Karpia. Zorganizowano 7 spotkań warsztatowych w których wzięło udział 15 osób.

 

loga