Kampania informacyjna Stowarzyszenia Dolina Karpia na temat rozliczania i monitoringu operacji, które otrzymały dofinansowanie.

Stowarzyszenie Dolina Karpia przy współpracy z gminami, instytucjami kultury, podmiotami i osobami zaangażowanymi w rozwój regionu w okresie programowania 2014-2020 pozyskało środki dla mieszkańców Doliny Karpia i całego obszaru w wysokości ponad 5,2 mln EURO. Poprzez realizację ponad 200 przedsięwzięć wykonaliśmy większość założeń zapisanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia (LSR) w ramach środków PROW i PO RiM 2014-2020.

Kampania informacyjna

Prosimy również o wypełnienie ankiety znajdującej się na naszej stronie internetowej:  www.dolinakarpia.org/artykul/973/ankieta-dla-mieszkancow

 

Skip to content