Dane kontaktowe

Biblioteka Publiczna w Tomicach

tel./fax 33 823 48 09, 518 593 570

e – mail: biblioteka@tomice.pl, bibliotekapubliczna@tomice.pl

Filia w Woźnikach

tel. 33 879 44 40
e – mail: filiabpwozniki@tomice.pl

Filia w Witanowicach

tel. 33 476 66 68
e – mail: filiabpwitanowice@tomice.pl