Dni Gminy Tomice

DNI GMINY TOMICE – ORGANIZACJA KONKURSU NA MASKOTKĘ KARPIA WRAZ Z WYSTAWĄ, SPŁYWU KAJAKOWEGO, DOŻYNEK GMINNYCH POŁĄCZONYCH Z RAJDEM ROWEROWYM ORAZ WYCIECZKI TURYSTYCZNO – KRAJOBRAZOWEJ PO DOLINIE KARPIA

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 LEADER
Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Zakres działania: Małe projekty
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Nabór wniosków III: 06.04.2011 r. – 04.05.2011 r.
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: 03/02/MP/2011
Data złożenia wniosku: 04.05.2011 r.
Wartość projektu ogółem: 23.116,91 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 15.200,00 zł
Numer umowy: 0056-6930-UM640313/11
Data zawarcia umowy: 22.12.2011 r.
Opis projektu: Dni Gminy Tomice to cykl imprez w skład, których wchodzi organizacja: konkursu na maskotkę Karpia wraz z wystawą prac, spływu kajakowego, dożynek gminnych, rajdu rowerowego oraz wycieczki turystyczno – krajoznawczej po Dolinie Karpia.
Data otrzymania środków: 30.04.2012 r.

 logotypy