“Dolina Karpia w obiektywie” – konkurs fotograficzny

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie zaprasza mieszkańców Gminy Tomice do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym “Dolina Karpia w obiektywie”. Termin składania prac w GBP w Przeciszowie lub listownie: 10.06.2022 r.