Ferie zimowe dla dzieci w gminie Tomice

Ośrodek Kultury wraz ze Stowarzyszeniem Wioski Naszych Marzeń zapraszają dzieci do udziału w zajęciach organizowanych podczas ferii zimowych. Warsztaty będą prowadzone w Ośrodku Kultury w Tomicach oraz w gminnych szkołach podstawowych w Radoczy, Woźnikach i Witanowicach.