Ferie zimowe wycieczki dla dzieci

BANEREK OKGTPodczas ferii zapraszamy dzieci na wycieczki organizowane przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice. Zwiedzimy Port Lotniczy Kraków-Balice,  oglądniemy spektakl “Wąż” w Teatrze Banialuka oraz skorzystamy z zabaw w Krainie Kropka.

plakat wycieczki

REGULAMIN WYCIECZEK PODCZAS FERII DLA DZIECI
Organizator: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa

ul. Dworska 9
34 – 100 Tomice
tel. 33 873 17 49
kom. 531 900 292
kultura@tomice.pl

Termin i miejsce wycieczki:
16.02.2015
LOTNISKO BALICE
20.02.2015 TEATR BANIALUKA ORAZ KRAINA ZABAWEK KROPKA

Miejsce wyjazdu: parking sprzed Ośrodka Kultury w Tomicach (Gimnazjum w Tomicach)

Koszt:
25 zł Wycieczka na lotnisko
40 zł Teatr + kraina zabaw

Szczegółowy program:
Zwiedzanie lotniska Balice
9:30 – wyjazd sprzed Ośrodka Kultury
11.00 – 13.00 – zwiedzanie lotniska
W programie:
– zapoznanie z najważniejszymi informacjami z historii lotniska oraz jego obecnym funkcjonowaniem
– przedstawienie procedur związanych z pracą lotniska
– przybliżenie funkcji i zadań poszczególnych służb lotniskowych
– zapoznanie z czynnościami wykonywanymi przez obsługę naziemną oraz załogę pokładową statków powietrznych jak i personel terminalowy
– zapoznanie z infrastrukturą krakowskiego portu lotniczego
– prezentacja multimedialna
– wejście na taras widokowy z możliwością zrobienia pamiątkowego zdjęcia
– zwiedzanie lotniska z wykwalifikowanym przewodnikiem
– konkursy z nagrodami
– poczęstunek

ok.15.00 planowany powrót do Tomic

Teatr Banialuka i Kraina Zabaw Kropka Bielsko- Biała
9.00 – wyjazd sprzed Ośrodka Kultury
11.00 – spektakl „Wąż” w Teatrze Banialuka
13.00 – wizyta w Krainie Zabaw Kropka

W programie:
– zabawa na torze przeszkód w labiryntach, zjeżdżalniach i basenach z piłeczkami,
– samodzielne przygotowanie pizzy przez dzieci wraz z degustacją
ok. 17.00 – planowany powrót do Tomic

Uczestnicy wycieczek zobowiązani są do:
– przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez kierownika i opiekunów
– przestrzegania zasad bezpieczeństwa omówionych przed wyjazdem przez kierownika wycieczki
– zachowywania się w kulturalny sposób
– informowania kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach
mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki

Zabrania się:
– oddalania od wycieczki bez zgody kierownika wycieczki

Należy zabrać:
– wygodne obuwie, odpowiedni strój dostosowany do wycieczki
– wyżywienie na czas trwania wycieczki
– napoje

Organizator zapewnia / cena obejmuje :
– transport
– ubezpieczenie
– ceny biletów
– opiekę wychowawców podczas wycieczek

Zgłoszenia:
Zgłoszenia wraz z wpłatą przyjmowane są
w Ośrodku Kultury Gminy Tomice do dnia:
9.02. 2015 Lotnisko Balice
13.02.2015 Teatr Banialuka i Kraina Zabaw

W przypadku braku wpłaty w podanym terminie, uczestnik wycieczki zostaje skreślony
z listy bez powiadomienia telefonicznego, a na jego miejsce zostaje zapisana osoba z listy rezerwowej.

Postanowienia końcowe:
– liczba miejsc ograniczona
– w przypadku zbyt małej ilości chętnych do udziału w wycieczce zostanie ona odwołana
– wycieczka kierowana jest do dzieci
z gminy Tomice. Jednak w przypadku zbyt małej ilości chętnych osób z gminy mogą w niej wziąć udział osoby spoza gminy
-organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za telefony komórkowe i inne gry elektroniczne, zabawki zabierane przez dzieci na wycieczkę. W przypadku zgubienia tych rzeczy na wycieczce organizator nie będzie poświęcał czasu na ich odnalezienie!
Do udziału w wycieczkach serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 7 lat