Festiwal Doliny Karpia w Gminie Tomice – relacja

Festiwal miał miejsce w Lgocie w dniu 3.09.2017. Uczestnicy imprezy mięli możliwość skorzystać z różnorakich atrakcji. Na scenie prezentowały się zespoły z gminy Tomice oraz Pan Roman Kurosz wraz z zespołem Szwarne Karlusy.

Festiwal Doliny Karpia w gminie Tomice.

Ośrodek Kultury Gminy Tomice zorganizował Festiwal Doliny Karpia w Gminie Tomice, który odbył się 3 września 2017r.

Po uroczystej mszy świętej w kościele w Witanowicach korowód festiwalowy przeszedł do miejscowości Lgota, gdzie na terenie dawnej szkoły zgromadzeni korzystali z różnorakich atrakcji. Na scenie zaprezentowały się zespoły z naszej gminy. Wystąpiły: Zespół Śpiewaczy ”Wesołe Gosposie” z Witanowic, Galeria Artystyczna działająca przy OKGT, Zespół Śpiewaczy „Radoczanki” z Radoczy, Orkiestra Dęta z Zygodowic, Zespół Śpiewaczy „Tradycja” z Tomic, Teatrzyk Trele Morele oraz Zespół Śpiewaczy „Woźniczanki” z Woźnik.

Uczestnicy Festiwalu brali udział w warsztatach wikliniarskich oraz warsztatach lepienia z gliny. Uwagę przyciągały stoiska promujące twórców ludowych z Doliny Karpia. Jedną z wielu atrakcji była degustacja karpia wędzonego wraz z pokazem wędzenia. Najmłodsi brali udział w konkursach sprawnościowych oraz wiedzy (rozwiązywali m.in. rebusy z hasłami promującymi rybactwo), jeździli ciuchcią po Lgocie oraz bawili się na mobilnym placu zabaw z animacjami. Przy stanowisku „Dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury Doliny Karpia” zainteresowani zasięgali informacji w wyżej wymienionym temacie.

W trakcie imprezy konferansjerka przypominała o roli akwakultury oraz rybaków zarządzających akwenami wodnymi.

Na koniec uczestnicy Festiwalu bawili się z zespołem estradowo-biesiadnym Szwarne Karlusy Romana Kurosza.

Festiwal został zorganizowany w ramach operacji „Tomice z karpiem w tle czyli organizacja cyklu spotkań o charakterze artystyczno – rozrywkowo – promocyjnym” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.