III Festiwal Piosenki Patriotycznej

baner patriotyczna6 listopada 2015 roku w Ośrodku Kultury zostanie zorganizowany III Festiwal Piosenki Patriotycznej, który kierowany jest do mieszkańców gminy Tomice. Zapraszamy chętnych solistów do udziału w festiwalu.

 III FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
1. ORGANIZATOR: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa
2. TERMIN FESTIWALU: 6.11.2015 rok, godzina 9:00
3. MIEJSCE: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
4. KATEGORIE WYSTĘPUJĄCYCH:
I. Grupy przedszkolne oraz zerówka
II. Zespoły szkół podstawowych
• Klasy I – III
• Klasy IV – VI
III. Zespoły gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych
IV. Dorośli
oraz soliści w powyższych kategoriach
5. REPERTUAR PREZENTOWANY:
Uczestnicy przygotowują jeden utwór o tematyce patriotycznej.
6. WARUNKI UCZESTNICTWA:
przesłanie zgłoszenia do dnia 30.10.2015r.
drogą mailową kultura@tomice.pl , faksem 33 823 48 09, osobiście

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizator zapewnia dyplomy uczestnictwa
Nagrody dla laureatów
Dobrą zabawę

W przypadku dużej ilości zgłoszeń do dnia 3 listopada zostanie podana kolejność występów.
Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów laureatom w I kategorii /przedszkolaki i zerówka/ nastąpi bezpośrednio po występie wszystkich uczestników z tej kategorii. Wyniki w pozostałych kategoriach będą ogłoszone po wysłuchaniu wszystkich uczestników.

KARTA ZGŁOSZENIA