Informacja

Wyjaśnienie do zasad odpłatności za zajęcia ZUMBY: Karnet – to opłata za dany pełny miesiąc (cena w zależności od ilości tygodni w miesiącu 30zł, 40zł, 50zł). Cena każdego wejścia poza karnetem wynosi 15 zł, niezależnie od ilości pojedynczych wejść w miesiącu.