INFORMACJA!

Informujemy, że w związku z wprowadzonymi nowymi obostrzeniami od 20 marca Ośrodek Kultury Gminy Tomice wraz z bibliotekami będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach.

1. Zajęcia stałe i wszelkie inne formy zajęć w ośrodku kultury i bibliotekach będą prowadzone online.
2. Biblioteki będą otwarte jak dotychczas:
– Tomice i Woźniki wypożyczenia bez dostępu do półek, książki podaje bibliotekarz poprzez okienko z zamontowaną pleksą,
– Witanowice wypożyczenia w środku biblioteki z zachowaniem reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, maseczki), w bibliotece może jednocześnie przebywać maksymalnie 4 czytelników.