Informacja – godziny otwarcia BP w Tomicach i jej fili w okresie wakacyjnym

Informujemy, że w okresie wakacyjnym Biblioteka Publiczna w Tomicach będzie otwarta w godzinach 9:00-17:00. Godziny obowiązują od 28.06.2021 do 3.09.2021. Godziny pracy filii bibliotecznych w rozwinięciu.

Biblioteka Publiczna – Filia w Woźnikach:
Od dnia 21.06-2.07 – biblioteka czynna 2 razy w tygodniu we wtorki i czwartki
(godziny pracy pozostają bez zmian).

Od 2.08-17.08 – biblioteka czynna raz w tygodniu w poniedziałki
(godziny pracy pozostają bez zmian).

Biblioteka Publiczna – Filia w Witanowicach:
Od dnia 21.06-2.07 – biblioteka czynna 2 razy w tygodniu w poniedziałki i piątki
(godziny pracy pozostają bez zmian).

Od 2.08-17.08 – biblioteka czynna raz w tygodniu w środy
(godziny pracy pozostają bez zmian).

W pozostałą część wakacji biblioteki funkcjonują bez zmian.

Biblioteka Publiczna w Tomicach:
28.06-3.09.2021 – biblioteka czynna w godzinach 9:00-17:00.