Internetowy Festiwal Piosenki Patriotycznej

Ośrodek Kultury Gminy Tomice serdecznie zaprasza uczniów Gminy Tomice  do wzięcia udziału w Internetowym Festiwalu Piosenki Patriotycznej. Warunkiem udziału w w/w festiwalu jest przesłanie do dnia 6 listopada br.  nagrania – piosenki o tematyce patriotycznej lub żołnierskiej, karty zgłoszenia  na udział uczestnika na adres e-mail: kultura@tomice.pl

KARTA ZGŁOSZENIA