Internetowy Konkurs Krzyżówkowy

KRZYZOWKAZapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Tomice do wzięcia udziału w internetowym konkursie krzyżówkowym.
Wystarczy rozwiązać krzyżówkę, a hasło, które powstanie na niebieskich polach, przesłać drogą mailową na adres kultura@tomice.pl lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Kultury w Tomicach do dnia 28 września 2015 roku.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Tomice do wzięcia udziału w konkursie krzyżówkowym.
Wystarczy rozwiązać krzyżówkę, a hasło, które powstanie na niebieskich polach przesłać drogą mailową na adres:                   kultura@tomice.pl lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Kultury w Tomicach do dnia  28 września 2015 roku.
Spośród osób, które nadeślą poprawne odpowiedzi zostaną wylosowani zwycięzcy, na których czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej dnia                 29 września 2015 roku.
Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Regulamin Konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury Gminy Tomice.
2. Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Tomice.
3. Konkurs polega na prawidłowym rozwiązaniu krzyżówki i przesłaniu hasła drogą mailową lub dostarczeniu osobistym do siedziby Ośrodka Kultury do dnia 28.09.2015 r.
4. Spośród osób, które poprawnie rozwiążą krzyżówkę zostaną rozlosowane nagrody. Losowanie odbędzie się w dniu 29.09.2015 r.
5. Wyniki konkursu ukażą się na stronie Ośrodka Kultury w dniu 29.09.2015 r.
6. Osoby nagrodzone proszone są o osobisty odbiór nagród w Ośrodku Kultury w Tomicach.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Ośrodka Kultury Gminy Tomice.

Pytania do krzyżówki:

1. Nazwa ulicy, przy której znajduje się Ośrodek Kultury Gminy Tomice.
2. Nazwisko Prezesa OSP Tomice.
3. W 1944 roku nad Zygodowicami zestrzelony został samolot Hell`s Angel. Jaka była fabryczna nazwa maszyny?
4. Nazwisko obecnego Sekretarza Gminy Tomice.
5. Jak potocznie nazywane jest wyplatanie wikliny?
6. Nazwisko patrona Szkoły Podstawowej w Witanowicach.
7. Kolor tła herbu Gminy Tomice.
8. Nazwa Ludowego Klubu Sportowego z Woźnik.
9. Z czyjej inicjatywy 18 listopada 1945 roku powstała Orkiestra Dęta w Zygodowicach? Podaj nazwisko pomysłodawcy.
10. Nazwa gazetki szkolnej wydawanej w Szkole Podstawowej w Woźnikach.
11. Który przysiółek Lgoty był miejscem pacyfikacji hitlerowskiej w 1944 roku?
12. Nazwisko polskiego króla, za którego panowania zapoczątkowano hodowlę karpia na ziemi Oświęcimsko-Zatorskiej.
13. Młoda pisarka z Witanowic zadebiutowała książką „Złoty kryształ”. Jakie jest nazwisko głównej bohaterki powieści?
14. Nazwisko woźniczanina, który w maju br. przyjął święcenia kapłańskie.
15. Imię założycielki Galerii Sztuki „Bałysówka” w Tomicach.
16. Pierwsza wzmianka o Radoczy pochodzi z 1326 roku. Właścicielem wsi był Radosz. Jakie było jego nazwisko rodowe?
17. Najdłuższa ulica w Woźnikach.

Krzyżówka do pobrania.

Krzyżówka 2015 Ok pdf

Related Images: