IV Festiwal Piosenki Patriotycznej – kolejność występów

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem występów podczas IV Festiwalu Piosenki Patriotycznej, który będzie miał miejsce w Ośrodku Kultury w dniu 24 listopada.

Kolejność i godziny występów:

II KATEGORIA ( Zespoły, soliści gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych, mieszkańcy Gminy Tomice: soliści i zespoły)
godz. 8:30 – 11:30

Zespoły :
1.Zespół Śpiewaczy „WESOŁE GOSPOSIE” KGW Witanowice, instruktor Krystyna Jacek
/„FLAGA”/
2.Zespół „DUO” Gimnazjum Tomice, opiekun Anna Karcz
/”GAUDE MATER”/
3. Zespół Śpiewaczy “Woźniczanki”, KGW Woźniki, instruktor Elżbieta Szczygieł
/”MODLITWA OBOZOWA AK”
4.Zespół Śpiewaczy „RADOCZANKI”, KGW Radocza, instruktor Stanisław Gołąb
/”PRZYBYLI UŁANI”/
5.Duet Elżbieta Augustyniak, Barbara Nidecka, KGW Radocza
/”BYWAJ DZIEWCZE ZDROWE”/

Soliści :
6.Krystyna Furdzik
/”TU WSZĘDZIE JEST MOJA OJCZYZNA”/
7.Weronika Tyrybon Gimnazjum Tomice
/”ROZKWITAŁY PĄKI BIAŁYCH RÓŻ”/
8.Krystyna Jacek
/”DZIŚ DO CIEBIE PRZYJŚĆ NIE MOGĘ”/
9.Agnieszka Nicieja Gimnazjum Tomice, opiekun Anna Karcz
/”MURY”/
10.Marta Momot Gimnazjum Tomice, opiekun Anna Karcz
/”PIECHOTA”/
11.Katarzyna Mej Gimnazjum Tomice, opiekun Anna Karcz
/”TCHNIENIE WOLNOŚCI”/
12.Natalia Knapik Gimnazjum Tomice, opiekun Anna Karcz
/”RAMIĘ PRĘŻ”/
13.Natalia Janicka Gimnazjum Tomice, opiekun Anna Karcz
/”CZERWONE MAKI”/
14.Amelia Mrowiec Gimnazjum Tomice, opiekun Anna Karcz
/”WARSZAWO MA”/
15.Julia Woderska Gimnazjum Tomice, opiekun Anna Karcz
/”DZIEWCZYNA Z GRANATEM”/
16.Agnieszka Sienkiewicz
/”JEST TAKI KRAJ”/

I KATEGORIA (GRUPA III klasy V-VI szkoły podstawowe)
Zespoły :
17.Zespół WIOLINKI Ośrodek Kultury Gminy Tomice, opiekun Małgorzata Kalińska
/”ROZKWITAŁY PĄKI BIAŁYCH RÓŻ”/
18.Klasa VI Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice, opiekun Anna Karcz
/”MARSZ POLONIA ”/
19.Zespół KARMELKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Witanowice, opiekun Beata Kokoszka
/”ROŚNIEMY ”/
20.Duet E i N Szkoła Podstawowa Woźniki, opiekun Agnieszka Sienkiewicz
/”DESZCZ JESIENNY”/

Soliści :
21.Emilia Adamik Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice, opiekun Elżbieta Henzel
/”JEDENASTY LISTOPADA”/
22.Karolina Putek Zespół Szkolno-Przedszkolny Witanowice, opiekun Beata Kokoszka
/”OJCZYZNO MA”/
23.Emilia Maślona Szkoła Podstawowa Woźniki, opiekun Agnieszka Sienkiewicz
/”SERCE W PLECAKU”/
24.Maja Iciek Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomic, opiekun Elżbieta Henzel
/”OJCZYZNO MA”/
25.Kamila Kwarciak Zespół Szkolno-Przedszkolny Witanowice, opiekun Beata Kokoszka
/”ROZKWITAŁY PĄKI BIAŁYCH RÓŻ”/
26.Aleksandra Orkisz Szkoła Podstawowa Woźnik, opiekun Agnieszka Sienkiewicz
/”PIERWSZA BRYGADA”/
27. Julia Frączek Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice, opiekun Dorota Bilińska
/”W LISTOPADZIE”/
28.Karolina Żurek Zespół Szkolno-Przedszkolny Witanowice, opiekun Beata Kokoszka
/”PAŁACYK MICHLA”/
29.Martyna Woźniczka Szkoła Podstawowa Woźniki, opiekun Agnieszka Sienkiewicz
/”MARIACKIE HEJNAŁY”/
30. Wiktoria Skorus Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice, opiekun Elżbieta Henzel
/”BIAŁY KRZYŻ”/
31.Karolina Wołoch Zespół Szkolno-Przedszkolny Witanowice, opiekun Beata Kokoszka
/”NIE ŻAŁUJCIE SERCA DZIEWCZYNY”
32.Natalia Ściera Szkoła Podstawowa Woźniki, opiekun Agnieszka Sienkiewicz
/”DESZCZ JESIENNY”/

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD

(GRUPA II klasy III – IV szkoły podstawowe)
godz.12:00 – 13:30
Zespoły:
33.Zespół PEREŁKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Witanowice, opiekun Dorota Klaja
/”ROTA”/
34.Natalia Koim i Paulina Szczerkowska Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice, opiekun Alicja Wieczorek
/”DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI”/
35.Klasa III Zespół Szkolno-Przedszkolny Witanowice, opiekun Angelika Dudko
/”JESTEŚMY POLKĄ I POLAKIEM”/

Soliści :
36.Julia Mikołajczyk Szkoła Podstawowa Woźniki, opiekun Agnieszka Sienkiewicz
/”OJCZYZNO MA”/
37.Wiktoria Mostowik Zespół Szkolno-Przedszkolny Witanowice, opiekun Dorota Klaja
/”BIAŁY KRZYŻ”/
38.Kamil Harnik Szkoła Podstawowa Woźniki, opiekun Agnieszka Sienkiewicz
/”SERCE W PLECAKU”/
39.Aleksandra Koźlak Zespół Szkolno-Przedszkolny TomicE, opiekun Elżbieta Henzel
/”DZIEWCZYNA Z GRANATEM”/
40.Wiktoria Woźniczka Szkoła Podstawowa Woźniki, opiekun Lidia Płecka
/”PAŁACYK MICHLA”/
41.Justyna Nowak Ośrodek Kultury Gminy Tomice, opiekun Małgorzata Kalińska
/”SERCE W PLECAKU”/
42.Olga Dereniowska Szkoła Podstawowa Woźniki, opiekun Agnieszka Sienkiewicz
/”MOJA OJCZYZNA”/
43.Milena Majtyka Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice, opiekun Elżbieta Henzel
/”WOJENKO, WOJENKO”/
44.Wiktoria Piszczek Szkoła Podstawowa Woźniki, opiekun Agnieszka Sienkiewicz
/”DZIEWCZYNA Z GRANATEM”/

(GRUPA I klasy I – II szkoły podstawowe)
Zespoły:
45.KLASA I Zespól Szkolno-Przedszkolny Witanowice, opiekun Barbara Jasińska
/”DNIA PIERWSZEGO WRZEŚNIA”/
46.Zespół SZCZĘŚLIWE DZIECI Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice, opiekun Elżbieta Henzel
/”JESTEM POLAKIEM”/
47.KLASA II A Zespół Szkolno-Przedszkolny Witanowice, opiekun Renata Iciek
/”PŁYNIE WISŁA”/
48.Zespół PROMYCZKI Szkoła Podstawowa Woźniki, opiekun Mariola Garus
/”MY, PIERWSZA BRYGADA”/
49.Zespół ISKIERKI Zespół Szkolno-Przedszkolny Witanowice, opiekun Magdalena Kwarciak
/”PIOSENKA O NOCY”/
Soliści :
50.Milena Zybek Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice, opiekun Elżbieta Henzel
/”ROZKWITAŁY PĄKI BIAŁYCH RÓŻ”/
51.Zuzanna Tabak Szkoła Podstawowa Woźniki, opiekun Mariola Garus
/”ROZKWITAJĄ PĄKI BIAŁYCH RÓŻ”/
52.Amelia Skorus Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice, opiekun Dorota Bilińska
/”PIOSENKA MAŁEGO PATRIOTY”/
53.Victoria Rachtan Ośrodek Kultury Gminy Tomice, opiekun Małgorzata Kalińska
/”NA KRAKOWSKIM RYNKU”/
54.Zofia Pawłowska Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice, opiekun Elżbieta Henzel
/”W DOMU OJCZYSTYM”/
55.Laura Książek Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice, opiekun Dorota Bilińska
/”ROZKWITAJĄ PĄKI BIAŁYCH RÓŻ”/

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Related Images: