Jak się zapisać ?

 

ZAPISU DO BIBLIOTEKI MOŻNA DOKONAĆ STACJONARNIE (NA MIEJSCU W BIBLIOTECE) .

ZAPIS STACJONARNY – przy zapisie zgłaszający się powinien:

  • okazać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, podać PESEL, aktualny adres zameldowania i/lub adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail, 
  • wypełnić oraz podpisać formularze i oświadczenia niezbędne do rejestracji oraz zapoznać się z klauzulami informacyjnymi zgodnymi z Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Bibliotece Publicznej w Tomicach oraz Filii w Woźnikach, Witanowicach,
  • zapoznać się z treścią Regulaminu i zobowiązać się do jego przestrzegania.

Related Images: