Kino plenerowe w Woźnikach i Radoczy – relacja

Druga tura filmowych seansów tomickiego letniego kina plenerowego miała miejsce w Woźnikach (31 lipca, boisko sportowe przy szkole podstawowej), gdzie licznie zgromadzenie miłośnicy kina obejrzeli produkcję „Cudowny chłopak” i dzień później na placu rekreacyjnym w centrum Radoczy “Dla niej wszystko”.

Tam wyświetlono film „Dla niej wszystko”. Oba filmy spotkały się z ciepłym przyjęciem odbiorców. Cieszy fakt, że w gminie coraz głośniej jest o plenerowym wydarzeniu, a na seansach pojawiają się widzowie nie tylko z wiosek, które kino gości, ale także tych, gdzie projekcje się już odbyły.

Wejście do kina plenerowego nie wiąże się z żadnymi opłatami, należy spełnić wymogi bezpieczeństwa, posiadać maseczkę, przejść dezynfekcję, a także podpisać stosowne oświadczenie, a później zająć nowy, efektowny leżak i dać się ponieść fabule. Przed wyświetleniem filmu goście otrzymują ulotki promujące Dolinę Karpia, a także oglądają filmu ukazujący jej walory przyrodnicze.

Kino plenerowe jest reklamowane w mediach i na profilach FB zarządzanych przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice. Podkreślić należy, że organizatorzy są otwarci także na osoby spoza gminy Tomice. Mogą oni korzystać z oferty na takich samych zasadach jak mieszkańcy gminy Tomice.

Kolejne seanse odbędą się przy szkole podstawowej w Witanowicach (21.08) i na boisku sportowym – placu za kaplicą w Zygodowicach (22.08). Tam widzowie obejrzą „Chatę” i „Labirynt”. Oba filmy zostaną wyświetlone o godzinie 21.00.

Imprezy organizowane w ramach operacji „Letnie Kino Plenerowe w Gminie Tomice – organizacja spotkań filmowych w tym promujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa Doliny Karpia” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.