Konferencja podsumowująca stan wdrażania LSR – grudzień 2018 – 10 lecie Stowarzyszenia Dolina Karpia –

Stowarzyszenie Dolina Karpia zrzeszające 7 gmin (Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice i Zator)  już od ponad 10 lat wdraża Strategie Rozwoju obszaru. To właśnie za pośrednictwem Stowarzyszenia przekazanych zostało blisko 40 mln zł na rozwój obszaru Doliny Karpia. Środki, które wykorzystane zostały przez samorządy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców czy przedstawicieli sektora rybackiego.

Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Dolina Karpia powstało ponad 90 miejsc pracy, wybudowano i wyremontowano ponad 100 obiektów infrastrukturalnych a także przekazano wsparcie finansowe na organizację ponad 150 wydarzeń kulturalnych. Podczas konferencji nie zabrakło również miejsca na wspomnienia o tworzeniu Doliny Karpia, która patrząc z perspektywy czasu, okazała się sukcesem. Idea jej powstania budzi bowiem podziw nie tylko wśród mieszkańców, ale także osób coraz częściej odwiedzających ten obszar. Przez ostatnie  lata Dolina Karpia rosła w siłę. Dzisiaj możemy mówić, że Dolina Karpia to nie tylko “tyle możliwości, ile karp ma ości”, ale przede wszystkim uznana Marka Lokalna.