Konkurs “Kolorowa wielkanoc”

banerek konkurs wielkanocnyZapraszamy mieszkańców gminy Tomice do wzięcia udziału w konkursie “Kolorowa wielkanoc” organizowanym przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice na wykonanie pisanki, stroika lub rękodzieła wielkanocnego. Prace można składać do dnia 4 marca 2016r. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

GMINNY KONKURS „KOLOROWA WIELKANOC” 
PISANKA WIELKANOCNA, STROIK WIELKANOCNY , RĘKODZIEŁO WIELKANOCNE

Organizator: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa

Termin nadsyłania prac: 29.02.2016 r. – 04.03.2016 r.

Cel konkursu:
– kultywowanie i podtrzymywanie tradycji Roku Obrzędowego;
– edukacja w zakresie poznawania obyczajów i zwyczajów regionalnych jak również ochrona dziedzictwa narodowego i kulturowego regionu małopolski;
– rozwijanie umiejętności własnego zdobienia pisanek, wykonywania stroików, rękodzieła
– propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi.
Zasady uczestnictwa:
Konkurs, kierowany jest do mieszkańców gminy Tomice.
Konkurs odbywa się w trzech tematycznych kategoriach:
I Kategoria – Pisanka wielkanocna
II Kategoria – Stroik wielkanocny
III Kategoria – Rękodzieło wielkanocne
Pisanka wielkanocna skierowana jest do
I grupy konkursowej /przedszkolaki, zerówka, klasy I-III szkoły podstawowej/.
Pisanki mogą być wykonane dowolną techniką, bez elementów zakupionych.

Stroik wielkanocny kierowany jest do
II grupy konkursowej /klasy IV-VI szkoły podstawowej/.
Wykonanie stroika wielkanocnego o dowolnym kształcie i wielkości, możliwość zastosowania dowolnych technik, preferowane użycie materiałów naturalnych.

Rękodzieło wielkanocne to kategoria otwarta, kierowana do

III grupy konkursowej / mieszkańcy gminy Tomice/.
Rękodzieło wielkanocne ma nawiązywać do rodzimych tradycji ludowych i obrzędowości wielkanocnej.

Prace zostaną ocenione przez powołaną przez organizatora Komisję konkursową.Komisja oceniać będzie oryginalność pomysłu, zgodność z tradycją, wkład pracy autora oraz walory artystyczne i estetyczne.

Do prac powinny zostać przyczepione wizytówki zawierające następujące dane:
* imię i nazwisko autora
*grupa konkursowa
* nazwa szkoły / oddziału przedszkolnego / reprezentowanej organizacji/
Zgłoszenia:
Zgłoszenia prac przyjmowane są
w terminie nie przekraczającym 4 marca 2016 roku w Ośrodku Kultury Gminy Tomice w godzinach 8.00 – 16.00.

Nagrody:
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie kultura@tomice.pl w dniu 10 marca 2016 r. Wręczenie dyplomów oraz nagród nastąpi podczas Pokazu Potraw Wielkanocnych w Radoczy w dniu 12 marca 2016r.
Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej podczas Pokazu Potraw Wielkanocnych.

Postanowienia końcowe:
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;
– prace złożone po terminie nie będą oceniane;
– organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu czy odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od organizatora.

Related Images: