Konkurs na tytuł gminnego czasopisma

Konkurs dotyczący tytułu mającego powstać gminnego czasopisma wzbudził zainteresowanie mieszkańców. Na adres mailowy Ośrodka Kultury Gminy Tomice wpłynęło 16 propozycji. Zostały przesłane do Urzędu Gminy Tomice, który jako wydawca gazety, w najbliższych dniach wybierze jej tytuł, korzystając z najbardziej odpowiadających mu propozycji: Tomickie Wieści lub Wieści Gminne, ewentualnie tworząc inny, będący ich kompilacją. Autorami propozycji są pani Barbara z Tomic i pan Ryszard z Lgoty. Zapraszamy po odbiór upominków do Urzędu Gminy Tomice.

Related Images: