Konkurs Ogrody Zdobią Naszą Gminę

Zapraszamy do udziału w konkursie Ogrody Zdobią Naszą Gminę oraz Malownicza Zagroda Gospodarcza. Celem konkursu jest promocja wśród mieszkańców  gminy Tomice dbałości o estetykę przydomowych ogródków oraz tradycyjnego, wiejskiego i estetycznego
obejścia gospodarskiego.

karta zgłoszenia

 

Related Images: