Konkurs plastyczny

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym w ramach realizacji mikroprojektu pod nazwą  „Polsko-Słowacki turniej wsi Gminy Tomice i Miasta Trstena”, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa, w ramach zadania: „Organizacja konkursu plastycznego Dziedzictwo natury, kultury i tradycji gminy  Tomice i miasta Trstena”.

Regulamin konkursu plastycznego

Regulamin-konkursu-plastycznego- język słowacki

 

Related Images: