Konkurs plastyczny “Barwy jesieni…” – wyniki

Zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Gminy Tomice do wzięcia udziału w konkursie plastycznym “Barwy jesieni…”. Przedmiotem konkursu są prace plastyczno-techniczne inspirowane tematyką jesienną. Szczegóły w regulaminie konkursu.

                          Protokół

                             
Organizatorem konkursu był  Ośrodek Kultury Gminy Tomice  im. Wincentego Bałysa. Przedmiotem konkursu były prace techniczno-plastyczne inspirowane tematyką jesienną .Prace można było składać w  kategoriach:

I Kategoria:   przedszkole  /dzieci 2,5 do 4 lat/  złożono  28 prac
II Kategoria: przedszkole /dzieci 5 i 6 lat/ złożono  62 prace
III Kategoria:  klasy I-III  złożono 73 prace
IV Kategoria:  klasy IV-VI złożono  65 prac
V Kategoria:  klasy VII I VIII + III  gimnazjum złożono  25 prace

Na konkurs spłynęło łącznie  253 prac.

W dniu 23  października 2018 r. komisja konkursowa w składzie:
Mira Sabatowicz
Bożena Gracjasz
Jerzy Gracjasz

wybrała prace, którym zostały przyznane miejsca oraz wyróżnienia.

W konkursie zostały nagrodzone następujące osoby:

Kategoria I  przedszkole (dzieci 2,5 do 4 lat)    

I Miejsce             Tobiasz Okręglicki     Zespół Szkolno-Przedszkolny Witanowice 
II Miejsce           Mikołaj Frank              Szkoła Podstawowa Woźniki               
III Miejsce          Kacper Stodulski        Szkoła Podstawowa Woźniki               

Wyróżnienia:
Zofia Kurdziel                                           Szkoła Podstawowa Woźniki               
Antoni Wisiorek                                       Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice
Aleksander Galus                                    Szkoła Podstawowa Woźniki
Milena Putaś                                             Szkoła Podstawowa Woźniki
Milena Rudek                                           Szkoła Podstawowa Woźniki

Upominki za udział:
Witanowice: Julia Gałuszka, Antonina Sarapata
Tomice: Kacper Drabczyk, Zuzanna Witek, Ada Lofek, Liwia Stuglik, Iga Lofek
Woźniki: Nadia Łopatecka, Anna Dubel, Bartosz Kawała, Oliwia Sieprawska, Fabian Kwarciak, Igor Kajfasz, Katarzyna Ostafin, Wojciech Ciepły, Nataniel Łopatecki, Piotr Kowalczyk, Wojciech Łata, Wiktoria Frączek, Lena Hardek

Kategoria II  przedszkole (dzieci 5 i 6 lat)     
I Miejsce             Emilia Pająk                 Szkoła Podstawowa Woźniki               
II Miejsce           Milena Skrzyńska        Zespół Szkolno-Przedszkolny Witanowice
III Miejsce          Martyna Maciega         Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice

Wyróżnienia:
Gabriela Dubel                                         Szkoła Podstawowa Woźniki               
Kamil Pawłowski                                     Szkoła Podstawowa Woźniki               
Michalina Wołek                                      Szkoła Podstawowa Woźniki
Bartłomiej Rudek                                    Szkoła Podstawowa Woźniki
Błażej Kukuła                                           Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice
Oskar Ostapuk                                         Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice
Martyna Pomietło                                    Szkoła Podstawowa Radocza               

Kategoria III  klasy I-III   
I Miejsce             Anna Semeniuk           Szkoła Podstawowa Radocza              
II Miejsce           Aleksandra Dubel        Szkoła Podstawowa Woźniki               
III Miejsce          Marlena Legień           Szkoła Podstawowa Radocza              

Wyróżnienia:
Nina Sikora                                              Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice
Antonina Okruta                                      Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice
Julia Jagła                                                Szkoła Podstawowa Woźniki               
Roman Ziętek                                          Szkoła Podstawowa Woźniki
Klaudia Matyjasik                                    Szkoła Podstawowa Woźniki
Adam Graca                                             Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice
Aniela Borek                                             Zespół Szkolno-Przedszkolny Witanowice   

Kategoria IV  klasy  IV-VI  
I Miejsce             Mateusz Tyl                     Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice
II Miejsce           Kacper Kasprzak             Zespół Szkolno-Przedszkolny Witanowice   
II Miejsce           Weronika Nicieja            Zespół Szkolno-Przedszkolny Witanowice   
III Miejsce          Zuzanna Wesołowska    Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice
III Miejsce          Nikola Kruk                     Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice

Wyróżnienia:
Zuzanna Boba                                         Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice
Sandra Żmuda                                         Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice
Julia Łopatecka                                       Szkoła Podstawowa Woźniki               

Kategoria V  klasy  VII i VIII   +  III gimnazjum   
I Miejsce             Julia Drzazga                  Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice
II Miejsce           Zuzanna Frączek            Szkoła Podstawowa Woźniki               
II Miejsce           Laura Porębska              Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice
III Miejsce          Klaudia Kołodziejczyk    Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice

Wyróżnienia:
Maria Nidecka                                          Szkoła Podstawowa Radocza              
Oliwia Harnik                                           Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice
Wiktoria Pawłowska                                Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice

 

 

Related Images: