Konkurs plastyczny “Bukiet jesienny” – wyniki

W dniu 16 października komisja konkursowa oceniła prace zgłoszone do konkursu “Bukiet jesienny”. Na konkurs spłynęło łącznie 212 prac. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu.

PROTOKÓŁ KONKURS PLASTYCZNY “JESIENNY BUKIET”

 

Organizatorem konkursu był Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa.
Prace można było składać w kategoriach:

Grupa I „Jesienny bukiet” – rysunek
* I kategoria: przedszkole /dzieci 2,5 do 4 lat/ złożono 56 prac
* II kategoria: przedszkole /dzieci 5 i 6 lat/ złożono 50 prac
* III kategoria: klasy I-III złożono 81prac

Grupa II „Jesienny bukiet” – bukiet
* IV kategoria: klasy IV-VI złożono 21 prac
* V kategoria: klasy VII i gimnazjum złożono 4 prace

Na konkurs spłynęło łącznie 212 prac.
W dniu 16 października 2017 r. komisja konkursowa w składzie:

Grażyna Adamczyk – rękodzielniczka z KGW Tomice
Maria Nogala – rękodzielniczka z KGW Tomice
Aneta Skrzyńska – Ośrodek Kultury Gminy Tomice

wybrała prace, którym zostały przyznane miejsca oraz wyróżnienia.
W konkursie zostały nagrodzone następujące osoby:

 

Grupa I „Jesienny bukiet” – rysunek
Kategoria I przedszkole (dzieci 2,5 do 4 lat)
I miejsce                     Grzegorz Galas                    Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
II miejsce                    Aleksandra Żak                    Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
III miejsce                   Aleksander Łata                   Szkoła Podstawowa w Woźnikach
Wyróżnienie              Zosia Rudzka                        Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
Wyróżnienie              Emilia Paczyńska                  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
Wyróżnienie              Paweł Galas                         Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
Wyróżnienie              Magdalena Piszczek             Szkoła Podstawowa w Woźnikach
Wyróżnienie              Nadia Łopatecka                  Szkoła Podstawowa w Woźnikach
Wyróżnienie              Dawid Wata                          Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach
Wyróżnienie              Kajetan Wojtyła                    Szkoła Podstawowa w Radoczy

Kategoria II przedszkole (dzieci 5 i 6 lat)
I miejsce                     Karol Paździora                   Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
II miejsce                    Aniela Borek                        Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach
III miejsce                   Martyna Kowalczyk              Szkoła Podstawowa w Woźnikach
Wyróżnienie              Alicja Młynarczyk                  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach
Wyróżnienie              Jakub Zając                          Szkoła Podstawowa w Radoczy
Wyróżnienie              Anna Stanek                         Kółko plastyczne OKGT
Wyróżnienie              Nadia Sordyl                         Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
Wyróżnienie              Oskar Maślanka                    Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach
Wyróżnienie              Antonina Sagan                    Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach
Wyróżnienie              Karol Kwiatek                        Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach
Wyróżnienie              Oliwia Kot                             Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach
Wyróżnienie              Julia Majdak                          Szkoła Podstawowa w Radoczy

Kategoria III klasy I-III
I miejsce                     Karolina Wardęga                Szkoła Podstawowa w Woźnikach
II miejsce                    Zuzanna Wesołowska          Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach
III miejsce                   Michał Górowski                   Szkoła Podstawowa w Radoczy
III miejsce                   Patryk Galus                        Szkoła Podstawowa w Woźnikach
Wyróżnienie              Wiktor Ramenda                   Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach
Wyróżnienie              Milena Strózik                       Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach
Wyróżnienie              Dominik Modliński                 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach
Wyróżnienie              Maja Kwarciak                      Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
Wyróżnienie              Maja Nicieja                          Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
Wyróżnienie              Julia Mrowiec                        Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
Wyróżnienie              Jowita Góra                          Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
Wyróżnienie              Radosław Dębski                  Szkoła Podstawowa w Woźnikach
Wyróżnienie              Igor Skowron                        Szkoła Podstawowa w Woźnikach

Kategoria IV  klasy  IV-VI  

Grupa II  „Jesienny bukiet” – bukiet
I miejsce            Weronika Talaga                           Szkoła Podstawowa w Woźnikach
II miejsce           Kamila Byrska                                Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach
III miejsce          Przemysław Słonina                        Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach
Wyróżnienie      Bartosz Gurdek                              Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach
Wyróżnienie      Weronika Nicieja                             Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach

Kategoria V klasy VII oraz I i II gimnazjum
I miejsce           Gabriela Borek                                Gimnazjum w Tomicach

 

Wręczenie nagród zostało zaplanowane na dzień
27 października /PIĄTEK/ 2017

o godzinie 16:00 i będzie połączone z wernisażem zdjęć Agnieszki Wielińskiej
autorki bloga fotograficznego fiedka.blogspot.com

 

 

 

 

 

Related Images: