Konkurs plastyczny Dom, rodzina i ja – wyniki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice serdecznie zapraszają do zapoznania się z wynikami Konkursu Plastycznego.

Protokół konkurs plastyczny

Regulamin Konkursu Plastycznego  „Dom, rodzina i ja”

Organizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach oraz Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa

Termin: 20.04.2015 – 22.05.2015

Uczestnicy:
dzieci z terenu Gminy Tomice

Warunki uczestnictwa:

– warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pracy konkursowej zgodnej
z tematem w terminie nie przekraczającym 22 maja;
– prace należy przygotować na kartce formatu A4, technika wykonania jest dowolna;
– każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę, wykonaną samodzielnie;
– prace niezgodne z regulaminem lub złożone po terminie nie będą oceniane;
– prace przesłane do konkursu powinny zostać opisane na odwrocie w następujący sposób:

KARTA ZGŁOSZENIA
Imię i nazwisko autora pracy
Pełna nazwa szkoły/oddziału przedszkolnego/organizacji zgłaszającej pracę na konkurs
Numer kategorii konkursowej w jakiej osoba uczestniczy

Kategorie konkursowe:

* I kategoria: przedszkolaki oraz zerówka;
* II kategoria:  I – III klasy szkoły podstawowej;
* III kategoria: IV – VI klasa szkoły podstawowej;
* IV kategoria: gimnazjum

Zgłoszenia:
Zgłoszenia prac przyjmowane są w terminie nie przekraczającym 22 maja w Ośrodku Kultury Gminy Tomice.

Nagrody:
Wyróżnione prace w każdej z kategorii zostaną nagrodzone. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Ośrodku Kultury
w dniu 31 maja podczas imprezy Dzień Dziecka – Postaw na rodzinę

 

Rozstrzygnięcie konkursu:
Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.kultura.tomice.pl do dnia 27 maja. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 31 maja podczas organizowanej imprezy: Dzień Dziecka – Postaw na rodzinę przy Ośrodku Kultury Gminy Tomice.


Postanowienia końcowe:
– prace zostaną ocenione przez powołaną komisję konkursową;
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;
– wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji;
– organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu czy odwołania konkursu z przyczyn nie zależnych od organizatora.    

regulamin konkurs plastyczny