Konkurs Plastyczny “Dzieci z całego świata”

banerekOśrodek Kultury Gminy Tomice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach zaprasza dzieci z terenu Gminy Tomice do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod hasłem  “Dzieci z całego świata”. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie pracy: lalki, pacynki, kukiełki lub rysunku do dnia 20 maja 2016r.

Regulamin Konkursu Plastycznego      „Dzieci z całego świata”

Organizator: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa oraz  Gminny Ośrodek Pomocy     Społecznej w Tomicach

Terminarz konkursu: 20.04.2016  – 20.05.2016
23.05.2016   rozstrzygnięcie
Cel konkursu:

-kształtowanie szacunku i życzliwości do dzieci z różnych stron świata

-wzbogacanie wiadomości na temat życia ludzi na różnych kontynentach

-rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi dziećmi, przedstawicielami    innej narodowości  i rasy

-zachęcanie do lepszego zrozumienia i uszanowania odmiennych poglądów, sposobu życia

-rozwijanie poczucia akceptacji siebie i swoich kolegów

-rozwijanie wrażliwości na to, co w życiu piękne, różnorodność nacji, odmienna kultura

-rozwijanie tolerancji wśród dzieci, przeciwdziałanie agresywnym zachowaniom

Zasady i warunki uczestnictwa:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tomice.

Przedmiotem konkursu są prace plastyczno-techniczne przedstawiające dzieci z różnych stron świata:  

Grupa I     – lalki, pacynki, kukiełki       Grupa II   rysunek, grafika, malarstwo

Format i materiał wykonania dowolny.

Kategorie konkursowe:

* I kategoria: przedszkolaki oraz zerówka;

* II kategoria:   I – III klasy szkoły podstawowej;
* III kategoria:  IV – VI klasa szkoły podstawowej;

Kryteria oceny prac:

*   samodzielność prac

*  zachowanie tematu konkursu, pomysłowość wykorzystanie różnych materiałów

*  pomysłowość i estetyka

 * osobnej ocenie podlegać będą prace z Grupy I /lalki, pacynki, kukiełki/ i  Grupy II /rysunek, grafika, malarstwo/

Nagrody: Wyróżnione prace w każdej z kategorii  zostaną nagrodzone. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Ośrodku Kultury w dniu 28 maja podczas imprezy Dzień Dziecka – Postaw na Rodzinę.

Rozstrzygnięcie konkursu: Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronach internetowych: www.kultura.tomice.pl  ops_tomice@poczta.onet.pl do dnia 25 maja. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 28 maja podczas organizowanej imprezy: Dzień Dziecka – Postaw na Rodzinę  przy Ośrodku Kultury Gminy Tomice.

Postanowienia końcowe:

– prace zostaną ocenione przez powołaną komisję konkursową

– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

– wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji

– organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu czy odwołania konkursu z przyczyn nie zależnych od organizatora.