Konkurs plastyczny “Wędrówki Czapli po Dolinie Karpia” – relacja

19 stycznia w sali widowiskowej Ośrodka Kultury Gminy Tomice wręczono nagrody i wyróżnienia 39 uczestnikom konkursu plastycznego „Wędrówki czapli po Dolinie Karpia”.

19 stycznia w sali widowiskowej Ośrodka Kultury Gminy Tomice wręczono nagrody i wyróżnienia 39 uczestnikom konkursu plastycznego „Wędrówki czapli po Dolinie Karpia”.

Dzieci z miejscowości należących do Doliny Karpia złożyły 108 prac w trzech kategoriach: przedszkola i zerówka, klasy I – III, klasy IV – VII.

W trakcie spotkania z nagrodzonymi organizatorzy wyświetlili film podkreślający walory rybołówstwa i rybactwa na terenie gmin objętych projektem Dolina Karpia. Ta tematyka została poruszona także w spektaklu Teatrzyku Trele Morele z Woźnik, który zebrani mogli obejrzeć na koniec imprezy.

Konkurs został zorganizowany w ramach operacji „Tomice z karpiem w tle czyli organizacja cyklu spotkań o charakterze artystyczno – rozrywkowo – promocyjnym” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.