Konkurs recytatorski “Zimowe wierszowanie”

BANEREK ZIMOWE WIERSZOWANIEZapraszamy dzieci szkół podstawowych z gminy Tomice do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim “Zimowe wierszowanie”, który zostanie zorganizowany w dniu 26 lutego 2016r. w Ośrodku Kultury Gminy Tomice.

KONKURS RECYTATORSKI „ZIMOWE WIERSZOWANIE”

1. Organizator konkursu:
Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa
2. Cele konkursu:
recytacja wiersza lub fragmentu prozy o tematyce dowolnej znanych polskich autorów /do wyboru: J. Brzechwa, J. Tuwim, A. Fredro, D. Gellner, W. Chotomska/
-stworzenie dzieciom możliwości do zaprezentowania utworów znanych autorów
– popularyzacja poezji dziecięcej
– rozbudzanie wrażliwości literacko – artystycznej dzieci
-dbałość o kulturę żywego słowa
-konfrontacja pomysłów na inscenizację utworu
– prezentacja umiejętności artystycznych dzieci
3. W konkursie udział biorą dzieci z terenu Gminy Tomice z podziałem na grupy:
I grupa: przedszkolaki i zerówka
II grupa: klasy I – III
III grupa: klasy IV – VI
4. Konkurs obejmuje dwie kategorie recytacji:
I kategoria – recytacja indywidualna
II kategoria – recytacja grupowa
Dowolna inscenizacja wiersza lub fragmentu prozy w obu kategoriach.
Inscenizacja nie może przekroczyć 5 min, w inscenizacji grupowej może brać udział max 5 uczestników. Mile widziane stroje, rekwizyty.
5. Komisja konkursowa będzie oceniać:
– dobór repertuaru
– pomysł na” żywą ilustrację” utworu
– walory artystyczne prezentowanych utworów
– teatralność prezentacji
– kulturę słowa
– ogólny wyraz artystyczny
6. Konkurs Recytatorski zostanie zorganizowany w Ośrodku Kultury w Tomicach
w dniu 26 lutego 2016 r. o godz. 9.00
7. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, zwycięzcy
w poszczególnych grupach nagrody rzeczowe.
9. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do dnia 19 lutego 2016 r. na załączonej karcie uczestnictwa.
10. W przypadku dużej liczby zgłoszeń do dnia 24 lutego zostanie podana kolejność zgłoszeń występów. Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów laureatom w I grupie /przedszkolaki i zerówka/ nastąpi bezpośrednio po występie wszystkich uczestników z tej grupy.

Karty uczestnictwa