Konkurs Recytatorski Zimowe Wierszowanie

konkurs_recytatorskiZapraszamy do udziału w Konkursie Recytatorskim “Zimowe wierszowanie”. Konkurs jest kierowany do dzieci z terenu gminy Tomice. Zostanie zorganizowany w dniu 29 stycznia.
Pod regulaminem dostępna jest już kolejność występów.

KONKURS RECYTATORSKI „ZIMOWE WIERSZOWANIE”

 1. Organizator konkursu:
Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa

2. Cele konkursu:
– recytacja wierszy o tematyce zimowej
– popularyzacja poezji dziecięcej
– rozwijanie zainteresowań literackich
– prezentacja umiejętności artystycznych dzieci

3. W konkursie udział biorą dzieci z terenu Gminy Tomice z podziałem na kategorie:

I kategoria: przedszkolaki i zerówka
II kategoria: klasy I – III
III kategoria: klasy IV – VI

 1. Recytatorzy przygotowują do konkursu 1 wiersz dowolnie wybranego autora.
 1. Komisja konkursowa będzie oceniać:
  – dobór repertuaru
  – interpretacja tekstu
  – kultura słowa
  – ogólny wyraz artystyczny
 2. Konkurs Recytatorski zostanie zorganizowany w Ośrodku Kultury w Tomicach
  w dniu 29 stycznia o godzinie 8:30
 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, zwycięzcy
  w poszczególnych kategoriach nagrody rzeczowe
 1. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do dnia 23 stycznia na załączonej karcie uczestnictwa

 

   W związku z dużą ilością zgłoszeń do konkursu recytatorskiego „Zimowe wierszowanie” , który odbędzie się 29 stycznia informujemy Państwa o następujących godzinach występów uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych. Rozpoczęcie konkursu przesunięto z godziny 9:30 na godzinę 8:30.

Godzina Kategoria wiekowa
8:30 – 10:00 I kategoria: przedszkolaki i zerówka
10:20 – 12:00 II kategoria: klasy I – III 
12:20 – 14:00 III kategoria: klasy IV – VI 

 

Po zakończeniu każdej kategorii wiekowej, jury konkursu będzie od razu oceniać występy uczestników i wręczać dyplomy oraz nagrody.

Kolejność występów Kategoria I

Kolejność występów Kategoria II

Kolejność występów Kategoria III