Wyniki konkursu literackiego „Dokończ historię…”

Wyniki konkursu literackiego „Dokończ historię…”
Spośród prac jakie napłynęły na gminny konkurs literacki, jury wybrało pięć najlepszych. Wszystkie były zbudowane bardzo dobrze narracyjnie i stylistycznie. Autorki prowadziły swoje historie świadomie, umiejętnie wciągając czytelnika w wykreowany świat.
W związku z powyższym postanowiliśmy przyznać tym najlepszym pracom pierwsze miejsca.
Oto laureatki konkursu: Justyna Kurowska (Radocza), Aniela Mrowiec (Witanowice), Ula Cabak (Witanowice), Anna Żak (Radocza), Martyna Łąka (Witanowice).
Skip to content