Kontakt

Biblioteka Publiczna w Tomicach
ul. Dworska 9
34 – 100 Tomice

tel./fax  33 823 48 09, 518 593 570

e – mail: biblioteka@tomice.pl, bibliotekapubliczna@tomice.pl

Dyrektor: Aneta Homel
e – mail: dyrektorokgt@tomice.pl

Filia w Woźnikach
ul. Wspólna 5
34 – 103 Woźniki
(budynek Ochotniczej Straży Pożarnej)

tel. 33 879 44 40
e – mail: filiabpwozniki@tomice.pl

Filia w Witanowicach
ul. Jana Pawła II  95
34 – 103 Witanowice

tel. 33 476 66 68
e – mail: filiabpwitanowice@tomice.pl