Konto i wpłaty

Opłaty za zajęcia stałe można dokonać poprzez wpłatę na konto bankowe:

Beskidzki Bank Spółdzielczy
89 8111 1019 2002 2002 0927 0001

Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa
ul. Dworska 9
34 – 100 Tomice

W treści przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika zajęć i rodzaj zajęć.