Letnie Kino Plenerowe

W ramach projektu “Letnie Kino Plenerowe w Gminie Tomice – organizacja spotkań filmowych w tym promujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa Doliny Karpia”, Ośrodek Kultury zaprasza na seanse filmowe , które odbędą się we wszystkich sześciu sołectwach naszej gminy. Szczegóły dotyczące projekcji filmowych będą ukazywać się w późniejszym terminie.