Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Nauka gry na instrumentach muzycznych, udział w występach okolicznościowych. Zajęcia prowadzone są w poniedziałki i piątki w godzinach 15:00 – 19:00.
Zajęcia w Zygodowicach.

Instruktor prowadzący: Daniel Mruczek