Nominacje do nagrody głównej “Talenty 2016”

talenty-banerekFestiwal Artystyczny „Talenty” jest prezentacją indywidualnych talentów artystycznych oraz formą wsparcia przy dalszym ich rozwoju. W drodze dwustopniowych eliminacji: gminnych i powiatowych jurorzy wyłaniają autentyczne talenty wokalne,

muzyczne, taneczne, teatralne, recytatorskie, plastyczne, literackie i fotograficzno – filmowe z powiatu wadowickiego. Prezentacje oceniane są w czterech grupach wiekowych, a najlepsi z najlepszych nominowani do nagrody „Talent 2016”.

Miło nam poinformować, iż w drodze eliminacji powiatowych do Nagrody TALENT 2016 z gminy Tomice zostali nominowani uczniowie Szkoły Podstawowej w Woźnikach oraz Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach.

Nominacja w kategorii plastyka, grupa I czyli klasy I – III:
TOBIASZ HARDEK ze Szkoły Podstawowej w Woźnikach, instruktor prowadzący Pani Agnieszka Sienkiewicz

Nominacja w kategorii teatr, grupa I czyli klasy I – III:
OLIWIA HARDEK ze Szkoły Podstawowej w Woźnikach instruktor prowadzący Pani Agnieszka Sienkiewicz. Nominacja za etiude teatralną w formie pantomimy “Okulary” j. Tuwim

Nominacja w kategorii literatura, grupa III czyli gimnazjum:
KAROLINA KOT z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach instruktor prowadzący Pani Katarzyna Wójcik.

Koncert Laureatów i wręczenie statuetek „TALENT 2016” rozpocznie się w niedzielne popołudnie 11 grudnia 2016 r. o godz. 15:00. Wszyscy nominowani zaproszeni są na próbę o godzinie 14:45