Usługi

Usługi kserograficzne – format A4:

Czarno-białe

 • tekst jednostronny                                      0,30 zł.
 • tekst dwustronny                                        0,60 zł.
 • ze zdjęciem, rysunkiem, clipem itp.:
  do ¼ strony                                                 0,60 zł.
  do ½ strony                                                 0,90 zł.
  do ¾ strony                                                 1,20 zł.
  do 1 strony                                                  1,50 zł.

Kolorowe

 • tekst jednostronny                                      1,00 zł.
 • tekst dwustronny                                         2,00 zł.
 • ze zdjęciem, rysunkiem, clipem itp.
  do ¼ strony                                                 2,00 zł.
  do ½ strony                                                 3,00 zł.
  do ¾ strony                                                 4,00 zł.
  do 1 strony                                                  5,00 zł.

 

Wydruki komputerowe – format A4:

Czarno-białe (drukarka laserowa)

 • jedna strona                                              0,50 zł.
 • ze zdjęciem, rysunkiem, clipem itp.:
  do ¼ strony                                               1,00 zł.
  do ½ strony                                               1,50 zł
  do ¾ strony                                               2,00 zł
  do 1 strony                                                2,50 zł

Kolorowe (urządzenie wielofunkcyjne)

 • jedna strona                                              1,00 zł
 • ze zdjęciem, rysunkiem, clipem itp.:
  do ¼ strony                                               2,00 zł
  do ½ strony                                               3,00 zł
  do ¾ strony                                               4,00 zł
  do 1 strony                                                5,00 zł

Skanowanie materiałów bibliotecznych – format A4:

za jeden skan                                              0,50 zł.

Skip to content