Oferta pracy – bibliotekarz

Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa  ogłasza rekrutację na stanowisko pracy: Młodszy Bibliotekarz/Starszy Bibliotekarz (w zależności od posiadanego stażu i doświadczenia w pracy). Wymagane dokumenty należy złożyć do 15 lipca 2020 r.

OFERTA PRACY

oferta pracy – bibliotekarz 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Załącznik nr 1 – kwestionariusz osobowy