Opłaty za zajęcia stałe

51a40f1cd2865545dd51400f1e9963b2Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem opłat za zajęcia stałe w Ośrodku Kultury Gminy Tomice. Wpłat za zajęcia można dokonać w biurze OKGT oraz na konto bankowe.

Zarządzenie o opłatach za zajęcia stałe w OKGT