Otwarcie Bibliotek

Od 1 grudnia Biblioteka Publiczna w Tomicach wraz z Filią w Woźnikach zostają ponownie otwarte i będą działały na zasadach jakie zostały wprowadzone kilka miesięcy temu w wyznaczonym reżimie sanitarnym.
Filia w Witanowicach z uwagi na trwające prace związane ze zmianą lokalizacji pozostaje zamknięta do końca roku.