Akademia Przedsiębiorczości w Gminie Tomice

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE TOMICE – ORGANIZACJA WARSZTATÓW KULINARNYCH, CERAMICZNYCH ORAZ WIKLINIARSKICH JAKO DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4 LEADER
Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Zakres działania: Małe projekty
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: 02/01/MP/2013/III
Data złożenia wniosku: 23.01.2014 r.
Wartość projektu ogółem: 6.333,80 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 4.966,24 zł
Numer umowy: 02353-6930-UM0640404/14
Data zawarcia umowy: 04.06.2014 r.
Opis projektu: Celem projektu jest wspieranie i rozwój przedsiębiorczości oraz podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację seminarium z zakresu przedsiębiorczości, warsztatów kulinarnych, ceramicznych oraz wikliniarskich.

Skip to content