Dni Gminy Tomice – „Łączy nas rzeka”

DNI GMINY TOMICE – ORGANIZACJA CYKLU WYDARZEŃ POD HASŁEM “ŁĄCZY NAS RZEKA”: SPŁYW KAJAKOWY, WYCIECZKA ORNITOLOGICZNA “WZDŁUŻ RZEKI SKAWY I WISŁY” ORAZ IMPREZA REKREACYJNA NAD POTOKIEM RADOCKIM

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Oś 4 Leader
Działanie 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: 02/02/MP/2014
Data złożenia wniosku: 10.03.2014 r.
Wartość projektu ogółem: 10.325,55 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 8.250,00 zł
Numer umowy: 02456-6930-UM0640573/14
Data zawarcia umowy: 05.08.2014 r.
Opis projektu: Celem projektu jest organizacja Dni Gminy Tomice, na które będzie składał się cykl wydarzeń pod hasłem “Łączy nas rzeka”. W ramach proponowanych wydarzeń zostaną zorganizowane następujące przedsięwzięcia: a) spływ kajakowy “Kajakiem przez Dolinę Karpia” – Celem imprezy będzie ukazanie dziedzictwa przyrodniczego Doliny Karpia, a w szczególności Doliny Dolnej Skawy; b) wycieczka ornitologiczna dla dzieci i młodzieży “Wzdłuż rzeki Skawy i Wisły” – Celem wycieczki jest rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży oraz “żywa” obserwacja wielu gatunków roślin i ptactwa zamieszkującego wzdłuż rzek Doliny Karpia; c) organizacja imprezy rekreacyjnej nad potokiem Radockim – celem jest organizacja imprezy, podczas której zostaną zorganizowane konkursy mające ukazać dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszaru LGD, a w szczególności Gminy Tomice. Imprezę urozmaicą występy lokalnych zespołów artystycznych oraz atrakcje: stoisko ceramiczno – garncarskie, kącik plastyczny dla dzieci, warsztaty cyrkowe. Na imprezie zostanie zakończony Rodzinny Rajd Rowerowy zorganizowany dla mieszkańców Doliny Karpia. Na imprezie zostanie również zaprezentowany biesiadny występ artystyczny.

Skip to content