Festiwal Kulinarny Gminy Tomice

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4 LEADER
Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Zakres działania: Małe projekty
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: 04/03/MP/2012
Data złożenia wniosku: 06.07.2012 r.
Wartość projektu ogółem: 19.304,35 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 15.300,00 zł
Nr umowy: 01268-6930-UM0640974/12
Data zawarcia umowy: 12.02.2013 r.
Opis projektu: Realizacja operacji będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, wspomagać rozwój i aktywizację społeczności lokalnej poprzez realizację przedsięwzięć o charakterze kulinarnym w tym: warsztatów z tworzenia kulinarnego produktu lokalnego, warsztatów kulinarnych, pokazu kulinarnego oraz wydania broszury kulinarnej. Operacja przyczyni się do wyłonienia jednego produktu z Gminy Tomice, który w przyszłości może starać się o certyfikację w Dolinie Karpia.

Skip to content