Festiwal obrzędów i tradycji w Dolinie Karpia

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4 LEADER
Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Zakres działania: Małe projekty
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Nabór wniosków I: 28.12.2009 r. – 26.01.2010 r.
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa
Nr wniosku: 09/06/MP/2009
Data złożenia wniosku: 26.01.2010 r.
Wartość projektu ogółem: 18.594,80 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 9.000,00 zł
Nr umowy: 00051-6930-UM0640405/10
Data zawarcia umowy: 30.12.2010 r.
Opis projektu: Organizacja przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice cyklu imprez związanych ze zwyczajami i obrzędami oraz kultywowaniem tradycji tj. konkursu na tradycyjną Palmę Wielkanocną, pokazu potraw wielkanocnych, warsztatów malowania pisanek, Dożynek Gminnych, wieczoru andrzejkowego, pokazu potraw wigilijnych połączonego z konkursem kulinarnych “Karp pod różnymi postaciami”, konkursu na najpiękniejsze ozdoby świąteczne i choinkowe, koncertu najpiękniejszych kolęd i pastorałek, warsztatów robienia stroików świątecznych oraz wydanie broszury kulinarnej “Najsmaczniejsze potrawy bożonarodzeniowe”.
Data otrzymania środków: 30.05.2011 r.

Skip to content