Karpiowe Dni Gminy Tomice

KARPIOWE DNI GMINY TOMICE – ORGANIZACJA SPŁYWU KAJAKOWEGO, RAJDU ROWEROWEGO, IMPREZY PLENEROWEJ: ŚWIĘTO KARPIA W GMINIE TOMICE – DOŻYNKI GMINNE

Nazwa programu: Program Operacyjny “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013
Działanie 4.1 “Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności
Zakres działania: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina Karpia
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: SW06-6173-SW0600002/12
Data złożenia wniosku: 27.01.2012 r.
Wartość projektu ogółem: 22.855,27 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 18.000,87 zł
Nr umowy: 00033-6173-SW0600002/12
Data zawarcia umowy: 09.07.2012 r.
Opis projektu: Operacja obejmuje organizację spływu kajakowego, rajdu rowerowego, imprezy plenerowej: Święto Karpia w Gminie Tomice – Dożynki Gminne.
Data otrzymania środków: 25.06.2013 r.

Skip to content